מעגלי

כניסה למערכת הניהול

Quote

כאשר אנו רואים בעיות כהזדמנויות,
אנו מגלים מקור ידע בתוכינו העוזר לנו להתגבר עליהן

~ מרשה סינאטר, סופרת ~
Next